Els Srs. Albert Lladó, Joaquim Altafaja i Joan Puig durant la conferència

Noves amenaces, noves respostes: la protecció de l’ informació com a estratègia de valor

En la presentació de la Jornada, el Sr. Joaquim Altafaja va fer esment de les activitats i iniciatives que ve desenvolupant ISACA Barcelona. Va anunciar la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper 9 d'abril i va informar dels cursos de preparació a l'examen CISA de juny que s'imparteixen en la modalitat presencial i online. Va destacar també l'èxit de convocatòria i de resultats del Congrés gigaTIC 2013 on ISACA Barcelona va participar com a organitzadora al costat de itSMF

 El Sr. Albert Lladó va presentar la segona de les deu píndoles del COBIT 5. Va fer un resum dels aspectes més importants com és tenir un conjunt estandarditzat de conceptes, pràctiques i criteris per enfocar un tipus de problema en particular. Va destacar que COBIT 5 és un Framework complet per al negoci.

Seguidament el Sr. Joan Puig va iniciar la seva intervenció parlant sobre la necessitat de protegir la informació, posant l'accent en quin ha de ser l'estratègia per a una major eficàcia i eficiència

Va apuntar els següents aspectes:

    - La informació té valor, no protegir-la pot causar perjudici

    - La fugida d'informació és cada vegada major

    - El robatori de la propietat intel·lectual causa grans pèrdues

    - Les tendència actuals d'emmagatzematge de la informació faciliten el robatori

    - Actualment els sistemes ja estan protegits.

 

 

 Els assistents seguint amb interès la conferència

 

Va puntualitzar que davant les noves tendències i noves amenaces cal interposar noves respostes. Que l'estratègia ha d'encaminar-se cap a la protecció, el més a prop possible, de la pròpia dada i el seu cicle de vida.
Va destacar tres punts d'aquesta estratègia:

    - Govern
    - Model de protecció
    - Operació

 
Finalment, va haver-hi una interessant participació dels assistents on es va destacar la necessitat de ser     proactiu en la protecció, la necessitat d'un major control d'accés i aprofundir en el coneixement de les noves eines orientades a la protecció de la dada independentment del continent.

La jornada va acabar amb interessant networking a les 19:00 hores.


     Barcelona 5 de març del 2013

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://isacabcn.org/index.php/ca/48-nuevas-amenazas-nuevas-respuestas-la-proteccion-de-la-informacion-como-estrategia-de-valor?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIddebfa8500f

 

Descarregar PDF presentació