Els Srs. Pau Pellicer, Joaquim Altafaja y Gonzalo Cuatrecasas durant la conferència

“Anàlisi i explotació en la gestió de logs”

Dins del marc de conferències de formació contínua es va celebrar el passat 6 de novembre, a la seu del CTiTI, una interessant xerrada sobre l’anàlisi i explotació de la informació extreta dels logs.

 La Jornada va estar patrocinada per Deloitte, Auren, Abast Grup, Aqualogy, Innevis, Víntegris, Aticser, ARC Logics i Andornet, i el suport institucional de Coettc, Coeinf, Consell General d'Economistes, IAITG, ISMS, itSMF, UAB, CCJCC.

En el transcurs de la jornada de formació el Sr. Joaquim Altafaja, president d’ ISACA Barcelona, va posar en coneixement les últimes activitats de l'Associació, destacant el canvi de domicili social a les instal·lacions del Col·legi Oficial d'Enginyers Informàtics de Catalunya situat en la Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a. 08002 Barcelona.

El Sr. Gonzalo Cuatrecasas responsable de Certificacions de ISACA Barcelona va fer una exposició sobre el nou procediment de reportar CPE’s a ISACA Internacional.

Seguidament, el Sr. Pau Pellicer va dissertà sobre la gestió dels logs i va exposar les raons del perquè és necessari l'anàlisi d'aquests fitxers.

Va fer una exposició detallada de l'enfocament d'un projecte d'aquestes característiques, destacant les següents fites:
    
    - Els procediments

    - La centralització dels log’s

    - La correlació dels log’s

    - El temps real i sincronització horària

    - Repositori únic d'usuaris

    - Cicle de recollida i el tractament dels log’s

    - Cadena de custòdia

    - Processo de normalització i emmagatzematge dels log’s

    - La gestió de la informació i com convertir-la en intel·ligència

 


  

Els assistents seguint amb interès la conferència

 

El Sr. Pau Pellicer va precisa que un factor d'èxit important és el tenir el suport de la direcció, coneixement de l'empresa, tenir ben definit l'abast i els plans d'actuació.

Seguidament es va passar a un interessant debat entre els assistents on es va parlar del possible desbordament d'informació i la necessitat d'ajustos en l'anàlisi dels logs.

Es va emfatitzar en la necessitat de cobrir sempre els objectius del negoci en un projecte d'aquestes característiques i finalment es va apuntar els possibles beneficis que una gestió de logs pot proporcionar a la companyia, com ara tenir indicadors de seguretat i proporcionar informació als diferents departaments de l'empresa.

A les 19:00 h. va concloure la jornada amb un refrigeri i un animat networking entre els assistents.

 

    A Barcelona 6 de novembre 2012

 

 

Descarregar PDF