Els Srs. Albert Lladó, Xavier Ribas i Joaquim Altafaja durant la conferencia

 

Dins del marc de conferències de formació contínua es va celebrar el passat 3 de desembre del 2013, a l’ IL3 Institut de Formació Contínua – Universitat de Barcelona, una interessant xerrada sobre “La prova del control efectiu a la reforma del Codi Penal: Una oportunitat pels auditors informàtics”.

En la presentació de la Jornada , el Sr. Joaquim Altafaja va fer esment de les activitats del capítol de ISACA Barcelona destacant l’important número d’activitats del capítol , la bona acceptació per part dels socis i va agrair la col·laboració dels ponents en aquestes jornades que participen de manera desinteressada. També va comentar que aquest era el darrer acta d’aquest any 2013 i es espera que el 2014 sigui un millor any per tothom.

La Jornada va estar patrocinada per Deloitte , Auren , Aqualogy , Innevis , Víntegris , MyCIO, Cloudjacket, Andornet i el suport institucional de Coettc , COEINF , Consell General d'Economistes , IAITG , ISMS, itSMF , UAB , ATI, Telecos.cat, CCJCC .

 

Seguidament, el Sr. Albert Lladó, va fer una introducció a la píndola de Cobit 5, com ja es habitual a les jornades de ISACA Barcelona, parlant del “Principi3: Aplicar un marc de referencia únic integrat”

El Sr. Xavier Ribas va destacar el que denomina circuit virtuós que es la millora contínua en el control, i que no es val solament fer aquest control si no que s’han d’obtenir evidencies.

Va fer esment de les principals novetats de l'esborrany de la Nova reforma del Codi Penal, destacant els punts principals:

  Es redefineix la responsabilitat penal corporativa

  S'estableixen requisits clars per a l'exempció

  Es defineix el contingut dels models de prevenció

  S'estableixen requisits de prova

- Existència de les mesures de control

- Adopció i execució prèvies al delicte

- Eficàcia de les mesures

- Supervisió continuada

- Inexistència d'omissió del control o tolerància.

El Sr Xavier Ribas va passar a desenvolupar aquests punts i va fer una exposició de les conseqüències d'aquests canvis. Tot seguit va donar a conèixer unes estadístiques del nombre de reclamacions contra alts directius per sectors, conceptes d'indemnització i procedència de les reclamacions.

També va parlar de la necessitat de revisar molt atentament els contractes d'externalització i dels serveis en general, ja que es té una pèrdua de control sobre els actius.

assistents 2 web

 

Finalment hi va haver un diàleg entre els assistents on es va comentar la importància de conèixer bé aquesta reforma per las implicacions que té dintre las empreses.

 

Barcelona 3 desembre 2013

 

Descarregar PDF presentació

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://isacabcn.org/index.php/ca/88-la-prova-del-control-efectiu-a-la-reforma-del-codi-penal?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId1549ac497d