Assemblea General Extrordinària de l’Associació pel Control i Auditoria dels Sistemes de la Informació – ISACA Barcelona:

A Barcelona, a les 16:35 hores del dia 7 de juny de 2016 es reuneix l'Assemblea General amb caràcter d'extraordinària de l'Associació pel Control i Auditòria del Sistemes de la Informació a la que assisteixen 31 socis per tractar el següent Ordre del Dia:

Punt únic: Eleccions a la Junta Directiva

Desenvolupament del Punt únic: Dins del terminis aprovats per unanimitat a l’Assemblea General Ordinària del 30 de gener de 2008, només s’ha presentat una única candidatura, la qual compleix tots els requisits formals i materials per a la seva elecció. Aquesta candidatura única es configura de la següent manera:

Sr. Joan Barceló                       President

Sr. Ramsés Gallego                  Past President

Sr. Joaquim Altafaja                 Vicepresident

Sr. Josep Cañabate                  Secretari

Sr. Ignacio Guimarans              Tresorer

Sr. Manel Carpio                      Vocal 1 (Membres i Administració)

Sr. Josep Lluis Rubiés               Vocal 2 (Certificació i Coordinació CISA)

Sr. Xavier Rubiralta                  Vocal 3 (Educació i Relacions amb Universitats)

Sr. Ramsés Gallego                  Vocal 4 (Auditoria)

Sr. Albert Lladó                        Vocal 5 (Plans Estratègics i Relacions Institucionals)

Sra. Belén Durán                      Vocal 6 (Reglaments i Temes Legals)

Sr. Gonzalo Cuatrecasas           Vocal 7 (Mercadotecnia i Publicaciones)

Sra. Olga J. Sánchez                Vocal 8 (Relacions amb empreses de SI)

Sr. Joan Figueras                     Vocal 9 (Community Manager i Social Media)

 

I desprès del que s’ha assenyalat amb anterioritat es va procedir a la votació de l’únic punt del dia, és a dir, la votació de la candidatura encapçalada pel Sr. Joan Barceló, amb el següent resultat:

                       

Vots emesos:   31

Vots a favor:    31

Vots en contra:  0

Vots nuls:          0

Vots en blanc:    0

Abstencions:      0

D’acord amb el resultat de la votació, s’aprova per unanimitat dels vots emesos la candidatura del Sr. Joan Barceló.

Sent les 17:00 hores del dia assenyalat a l’encapçalament de la present acta s’aixeca la sessió.

 

 

Signat: El Secretari                                          Vist-i-plau: El President

Ignacio Guimarans Rivas                                                Ramsés Gallego Iglesias

 

 

 

Calendaris

Juliol 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Patrocinadors

Menu

Suport Institucional

Amunt